Torunn Pettersen

NLP Master Practitioner/Medinstruktør
Torunncp@hotmail.com

Medinstruktør på NLP utdanningen fra 2006.
Sertifisert NLP Master Practitioner

Deltar i undervisning, oppfølging av deltakere, bistår ved øvelser og ivaretar den enkeltes ved og vel underveis.

Bakgrunn
Sekretærskole og reiselivsutdanning.
2-årig økonomisk /administrativ utdanning ved Høgskolen i Bodø 2001
Arbeidet tidligere innen kontor, salg og serviceyrket.
Har eid og drevet eget serveringssted og solstudio i 10 år.
Medeier i Kvitre barnehage
Medeier i NLP forlaget.

Annen utdanning

EX fac: Filosofi og psykolog1 2003
Sertifisert NLP og HNLP Practitioner, NLP Master Practitioner i 2009
Bistår i rådgivningssammenheng.