NLP NOR Kurs og utdanning

Våre NLP kurs er en kombinasjon av egenutvikling og ren coachutdanning etter eget ønske.

Vi tilbyr en komplett NLP utdanning, som kombineres med praktisk coachingmetodikk. Vi har siden oppstarten i 2004 levert totalt 17 NLP kurs med høy kvalitet og kan dokumentere meget fornøyde kursdeltakere.

Full NLP og coachingutdanning inneholder 2 hovedtrinn. Hvert trinn inneholder en eller flere kursenheter med avsluttende sertifiseringsmuligheter. Det kan etter eget ønske velge hvor mye av utdanningen du vil gjennomføre og evt når dvs at du kan ta NLP Practitioner i år og NLP Master Practitioner neste år.    

TRINN 1      NLP Practitioner med coaching
NLP Practitioner er den solide grunnstenen og gir sertifisering i den grunnleggende, men omfattende basiskompetansen innenfor NLP, samt en god teoretisk og praktisk forståelse for coaching.

Her får du inngående kjennskap til det viktige arbeidsverktøyet NLP, mentale verktøy og coachingsamtalen. Du får en sterk base for Lifecoaching og får øve mye. Du blir fortrolig med avansert kommunikasjon både innad og utad. 
Grunnutdanningen gir deg innblikk, fortåelse og praksis i spennende og virkningsfulle teknikker som skaper endring, både hos deg selv og andre. Det legges vekt på kommunikasjon, kroppsspråk og adferd.

Men fremfor alt handler det om vekst, glede, livskvalitet og gode læringsopplevelser.

TRINN 2      NLP Master Practitioner/NLP Coach
Som NLP Master Practitioner får du også tittelen NLP Coach når du har gjennomført påkrevet klientcoaching. Du utvikler et solid grunnlag for å drive egen praksis eller anvende det i jobb og annen privat sammenheng. Du vil utvikle mer av din intuisjon og forståelse av mentale mekanismer. Du bryner deg på mange typer samtaler, utfordrende kommunikative teknikker og din evne til å variere bruken av forskjellige mentale verktøy. Master er ment å gi deg trygghet i det du gjør og hvordan du arbeider med andre.