NLP MASTER PRACTITIONER/ NLP COACH

Dette er en kraftpakke for personlig og profesjonell utvikling innen NLP, coaching, menneskeforståelse og samhandling.

2. trinn starter 30.august 2024

Et lite overblikk over trinn 2

 • Trinn 2 på vår NLP- og coachutdanning består av  4 moduler innen NLP, coaching/kommunikasjon, presentasjonsteknikk og lederskap.
 • Dette trinnet bygger på NLP Practitioner og kan betraktes som en videre fordypning av stoffet på nivå 1, men med utvidet fagstoff og teknikker som bidrar til både mer helhetsforståelse og praktisk kompetanse.
 • Du vil lære flere dyptgripende NLP teknikker og ikke minst bli fortrolig med avanserte kommunikasjons- og språkmønstre. Det er lagt stor vekt på at du kan anvende spennende nye teknikker og modeller umiddelbart i egen utvikling, som coach, leder, lærer eller andre roller viktig for deg. I NLP master legger du det viktigste grunnlaget for å bli utøvende NLP Coach.

NLP Master Practitioner er en kraftpakke

Du vil som deltaker tilbys en utdanning og en sertifisering som følger The International Socièty of NLP (Etablert av co-creator Richard Bandler) sine standarder og krav. Dette er et kvalitetsstempel som vil gi deg tittelen NLP Master Practitioner. Du mottar i tillegg også tittelen NLP Coach når du har gjennomført nødvendige timer med coachingpraksis etter å ha blitt sertifisert NLP Master Practitioner. Denne utdanningen er av internasjonal karakter og kan tjene som grunnlag om du ønsker videreutdannne deg innenfor NLP gjennom internasjonale organisasjoner. 

NLP utdanningen følger Internasjonale standarder og Norsk Bransjestandard for coaching.

Hvis du i tillegg vil starte egen praksis vil NLP Coaching Practice legge grunnlaget for suksess. (les mer)

Fokus og mål for denne utdanningen

 • fordypning i NLP og coachingprosesser
 • øke din kompetanse i kommunikasjon og relasjonsbygging
 • mønstre og redskaper for endringsarbeid på høyt nivå
 • å løse problem ved avanserte språkteknikker
 • vise deg teambuildingsprosesser og konfliktløsningsredskaper
 • dyktiggjøre deg i motivasjon, målsetning og strategiarbeid
 • bli fortrolig med og utforske mulighetene innenfor modellering
 • bli tydeligere både i indre dialog og hvordan du presenterer deg

Personlig og profesjonell utvikling
Vi vektlegger i kontinuerlig at dette er en utdanning som fordrer at du både skal ivareta din personlige og profesjonelle utvikling, slik at du arbeider helhetlig med deg selv. Med det mener vi at alt du praktiserer på andre skal du ha en personlig opplevelse av først.

Du vil arbeide offensivt med kommunikasjonsmodeller, coachingprosessen og samarbeidet mellom deg og den andre personen.

I denne utdanningsdelen introduseres du for virkelig sterke språkteknikker og kommunikasjonsmønstre, som du kan anvende i motivasjons og endringsarbeidet.

Det tas utgangspunkt i anerkjente personlighetsvurderinger/tester og vi går til kjernen av overbevisninger og troens grunnstener gjennom verdianalyse, livshjul og dybdeintervju.

NLP handler om å modellere det beste hos andre og kartlegge de strategier som utgjør forskjellen mellom de beste og nestbeste, mellom de som har det bra og de som lever et fantastisk liv. Dette er rammen for fordypningsoppgaven som skal innleveres

Det du også vil få hos oss er:

 • bedre innblikk i nevrovitenskap
 • mer mot og indre styrke
 • mentale ferdigheter i forskjellige kontekster
 • kommunikasjonsmønstre for relasjonsbygging
 • innsikt i overbevisninger og deres betydning
 • dyktighet til å presentere deg selv utad
 • verdibasert lifecoaching/livsplanlegging
 • modellering av dyktige personer og deres ferdigheter
 • dyktigere til å hjelpe andre løse sine problem
 • utvidet dyktighet i å stille spørsmål
 • presentasjons- og fremføringsferdigheter
 • fordypning i transearbeid
 • innblikk i New Code og HNLP

Denne utdanningen passer for deg som

 • Ønsker lære mer avansert NLP metodikk og teknikker
 • Vil fokusere på coaching i det praktiske liv
 • Har tanker om egen coachpraksis
 • Vil dyktiggjøre deg i å anvende endringsteknikker
 • Ønsker utvikle en mer coachende stil i jobbsammenheng
 • Trenger økt mental styrke og vil ha mer ferdighetstrening

Vår metodikk og gjennomføring

Trinn 2 bygger på trinn 1 og har en ganske lik pedagogisk oppbygning. Undervisningen er en mix av plenumsdiskusjoner, demonstrasjoner, utprøving av teknikker, løsning av oppgaver individuelt og i grupper. Vi har lagt opp til en fordeling av tiden på ca 30% stoff/nye tema og ca. 70% praktisering.
Vi vet at jo mer du får trenet og blir fortrolig med prosesser og metodikk, desto brattere blir ferdighetskurven. Hos oss får du virkelig brynet deg på en stor variasjon av utfordringer, fordi dette vil gi en klarer forståelse av bruk og hvordan du kan nyttiggjøre deg av det du lærer.

Få internasjonal sertifisering

NLP Master Practitioner gir deg sertifiseringsmuligheter etter internasjonale krav og retningslinjer (TNSN)
NLPnor har over 14 års erfaring og holder høy faglig kvalitet både i innhold og instruksjon.
Du får tittelen NLP Master Practitioner og kan deretter oppnå tittelen NLP Coach når studieoppgave er levert og presentert, samt at nødvendige timer coaching er gjennomført.

Gjennomføring og eksamensform

NLP master Practitioner gjennomføres over 4 samlinger à 4 dager og en ordinær kursdag fra 09.30 – 17.00.
I NLP Master Practitioner skal du levere inn en prosjektoppgave, samt presentere dette siste helga.
For å bli NLP Coach kreves at du gjennomfører totalt 12 ekstern timer coaching i samråd med mentor.

Her kan du laste ned fagplan og mer detaljert informasjon om innhold og gjennomføring.