NLP Master Practitioner/NLP Coach

Trinn 2 av vår NLP Master utdanning Online er rettet mot deg som vil bli tryggere og dyktigere innen NLP, utfordre deg mentalt og vil lære kvalitetscoaching du kan bruke hvorsomhelst og gjerne som en karrierevei. Den er også tilpasset deg som enda ikke har hatt anledning, tid eller råd til å fullføre NLP Master Practitioner.


For deg som har fullført NLP Practitioner

Et lite overblikk over trinn 2

 • Trinn 2 på vår NLP- og coachutdanning online består av 10 moduler innen NLP, coaching, avansert kommunikasjon, mental trening, presentasjonsteknikk, transespråk og tidslinjebruk.
 • Dette trinnet bygger på NLP Practitioner og kan betraktes som en videre fordypning av stoffet på nivå 1, men med utvidet fagstoff og teknikker som bidrar til både mer helhetsforståelse og praktisk kompetanse.
 • Du vil lære flere dyptgripende NLP teknikker og ikke minst bli fortrolig med avanserte kommunikasjons- og språkmønstre.   
 • Først blir du sertifisert NLP Master Practitioner som åpner for sertifisering til NLP Coach.

  HER kan du se et informativt GRATIS webinar om NLPstudiet.

NLP Master Practitioner er en kraftpakke
Du vil som deltaker tilbys en utdanning og en sertifisering som følger The International Socièty of NLP (Etablert av co-creator Richard Bandler) sine standarder og krav. Dette er et kvalitetsstempel som vil gi deg tittelen NLP Master Practitioner. Du mottar i tillegg også tittelen NLP Coach når du har gjennomført nødvendige timer med coachingpraksis etter å ha blitt sertifisert NLP Master Practitioner. Denne utdanningen er av internasjonal karakter og kan tjene som grunnlag om du ønsker videreutdannne deg innenfor NLP gjennom internasjonale organisasjoner. 

Hvis du i tillegg vil starte egen praksis vil NLP Coaching Practice i modul 10 legge grunnlaget for suksess. 
Her kan du finne studieplan med detaljert informasjon om innhold og gjennomføring.

Personlig og profesjonell utvikling
Vi vektlegger i kontinuerlig at dette er en utdanning som fordrer at du både skal ivareta din personlige og profesjonelle utvikling, slik at du arbeider helhetlig med deg selv. Med det mener vi at alt du praktiserer på andre skal du ha en personlig opplevelse av først.

Du vil arbeide offensivt med kommunikasjonsmodeller, coachingprosessen og samarbeidet mellom deg og den andre personen.

I denne utdanningsdelen introduseres du for virkelig sterke språkteknikker og kommunikasjonsmønstre, som du kan anvende i motivasjons og endringsarbeidet.

Det tas utgangspunkt i den anerkjente personlighetstesten NEO-PiR og vi går til kjernen av identitet, overbevisninger og troens grunnstener gjennom verdianalyse, livshjul og dybdeintervju.

NLP handler om å modellere det beste hos andre og kartlegge de strategier som utgjør forskjellen mellom de beste og nestbeste, mellom de som har det bra og de som lever et fantastisk liv. Dette er rammen for en fordypningsoppgave som skal innleveres

Det du også vil få hos oss er:

 • bedre innblikk i nevrovitenskap
 • mer mot og indre styrke
 • mentale ferdigheter i forskjellige kontekster
 • kommunikasjonsmønstre for relasjonsbygging
 • kunne operere som mental trener
 • dyktighet til å presentere deg selv utad
 • verdibasert lifecoaching/livsplanlegging
 • modellering av dyktige personer og deres ferdigheter
 • dyktigere til å hjelpe andre løse sine problem
 • utvidet dyktighet i å stille spørsmål
 • presentasjons- og fremføringsferdigheter
 • fordypning i transearbeid
 • mer innblikk i kroppsspråk
 • coaching langs tidslinjen

Vår metodikk og gjennomføring

Trinn 2 bygger på trinn 1 og har en ganske lik pedagogisk oppbygning. Undervisningen er i videoformat gjennom en kursportal og en mix av forelesning, presentasjoner, demonstrasjoner, utprøving av teknikker, løsning av oppgaver individuelt og med partner. Du har oppsummering og quiz for hver modul.
Vi vet at jo mer du får trenet og blir fortrolig med prosesser og metodikk, desto brattere blir ferdighetskurven. Hos oss får du virkelig brynet deg på en stor variasjon av utfordringer, fordi dette vil gi en klarer forståelse av bruk og hvordan du kan nyttiggjøre deg av det du lærer.
Derfor tilbyr vi nå regelmessige nettmøter, webinarer og GRATIS support og coaching underveis.

Få internasjonal sertifisering

NLP Master Practitioner gir deg sertifiseringsmuligheter etter internasjonale krav og retningslinjer (TNSN)
NLPnor har over 17 års erfaring og holder høy faglig kvalitet både i innhold og instruksjon.
Du får tittelen NLP Master Practitioner og kan deretter oppnå tittelen NLP Coach når studieoppgave er levert og presentert, samt at nødvendige timer coaching er gjennomført.

NLP utdanningen følger Internasjonale standarder og Norsk Bransjestandard for coaching.

Gjennomføring og sertifisering

NLP master Practitioner gjennomføres på en kursportal Kajabi med tilgang i 12 mnd.
I NLP Master Practitioner skal du levere inn en prosjektoppgave i tillegg til obligatoriske oppgaver underveis.
Det består i bla videofilming av teknikk og/eller coachingsamtale.
For å bli NLP Coach kreves at du gjennomfører eksterne timer coaching i samråd med mentor.

Her kan du finne studieplan med detaljert informasjon om innhold og gjennomføring.