NLP Coaching

NLP coaching er en tydelig og konkret coachingmodell som starter der du er i dag - enten du er deprimert, utbrent, ønsker å bli best i verden eller bare leve lykkelig med din partner.

Coaching- hva er det?

Coaching som begrep gir mange assosiasjoner. Vi finner det innen alle typer idrett, på jobben,  karrieresammenheng og selvfølgelig innen livsmestring og bedre livskvalitet.
Innholdet i begrepet synes å endre seg i takt med hvilket område det skal brukes.

Hva er coaching - egentlig?

Utgangspunktet er at alle mennesker har alle ressurser de trenger for å nå personlige mål. Coachen hjelper deg å bruke alle dine ressurser mest mulig effektivt for å få til det du vil og ønsker. Som coach er vår oppgave i samarbeid med deg å finne nøkkelen som låser opp for ditt potensial, tydeliggjøre hva du vil og hjelpe deg til å velge gode strategier for å øke prestasjoner eller oppnå et bedre liv. Du og jeg deler ansvaret for å få de resultater du vil ha.

ICF – International Coach Federation – har følgende definisjon på coaching:
”Profesjonell coaching er et profesjonelt samarbeidsforhold over tid som hjelper mennesker til å oppnå fremragende resultater både personlig og karrieremessig."

Hvordan coacher vi?

Coachens ”far” Timothy Gallwey mente allerede i syttiårene at suksess lå i hodet til den enkelte. Erfaring viser at ofte vil begrensende overbevisninger, manglende tro på deg selv og mentale sabotører stoppe deg. NLP coaching er en kontinuerlig læreprosess der du utfordres kognitivt og mentalt ved å bli konfrontert med kritiske og oppklarende  spørsmål. Er du fastlåst, så har vi en solid og gjennomprøvd verktøykasse med strategier, teknikker og øvelser som kan hjelpe deg å komme videre.

Hva slags problem coacher vi?

Du velger hva du vil arbeide med enten det er øke ferdighetsnivå, få bort stress og negative tanker, bli dyktigere i jobben, utvikle deg som leder, bedre din prestasjonsevne i idrett, løse konflikter på hjemmebane, satse på en ny karriere eller rett og slett ha det godt med deg selv i din tilværelse.


 
Ingenting for lite

Vi jobber kortsiktig og har fokus på å hjelpe deg å skape resultater. Her kan vi vise til fantastiske resultater på kort tid. Noen ganger er en samtale tilstrekkelig til å fjerne en mental hindring. En mental hindring er når noe stopper oss fra å få til det vi har som mål. 
Vanligvis gjennomføres ca 6-9 samtaler eller kun 8-12 timer uansett hvor vanskelig din situasjon er.
 

Hvorfor NLP-coaching.

En NLP (Les mer) utdannnet coach har også kompetanse med psykoterapi. Vi tenker helhetlig og kan arbeide med utfordringer som bla a angst, depresjoner, tvangstanker, plagsomme minner, vanskelige følelser og hendelser og alle typer kommunikasjonsproblem. I tillegg har vi arbeidet med trance og avslappningstilstander, slik at vi kan hjelpe deg til å finne indre ro.
NLP coaching starter der du er og leder deg gjennom endringsprosesser, slik at du med både hode, hjerte og god magefølelse raskest når dit du vil.


Er det forskjell på coaching og terapi?

Her strides de lærde. Men svaret er JA.  (Les mer)

En coach bør ha god utdanning.                                                                  

Alle våre coacher er sertifiserte.
Coachen skal i tillegg være en motivator som fasiliterer en coachingprosess. Derfor bør coachen ha menneske kunnskap og relasjonskompetanse som skaper trygghet og være en du føler tillit til.
Coachingutdanningen er over et år over 250 t med krav til praksis og veiledning underveis og etter endt utdanning. Før du kan praktisere som NLP coach må man dokumentere opp mot minimum 50 timer med praktisk coaching. 
Vi har bred erfaringsbakgrunn og har arbeidet med alle typer problemstillinger uansett alder.

Hovedcoach og hovedinstruktør Wilhelm Grimsgaard har hatt over 6000 timer med coaching individuelt og i grupper. (Les mer)


NLP handler om holdning til våre medmennesker, og vi vektlegger tillit, trygghet og respekt, som grunnleggende verdinorm for vårt coachingsamarbeid. Vi er åpne med hva vi kan og hvor grensen for vår kompetanse går.