Skal du velge terapi eller coaching

Hva er egentlig forskjellen på terapi og coaching. Her finner du nyttig informasjon som hjelper til å ta riktigst mulig beslutning.

I NLP coaching finner du begge deler!
Det er viktig å stille seg spørsmålet; hva slags type hjelp trenger jeg?

For meg er det viktig at du føler deg trygg når du har behov for å få hjelp utenfra.
Vi vet det er forskjellige følelser og oppfatninger forbundet med begge behandlingsformer.
Tradisjonelt forbindes terapi med psykolog og forskjellige typer terapeuter. Å gå i terapi er for mange  fremdeles sett på som å være psykisk syk eller ute av stand til å ta vare på seg selv. Dette stemmer overhodet ikke med dagens virkelighet.

Coaching er preventivt og forbyggende

Vi anbefaler heller å ta noen få timer med en coach istedenfor å la noe få utvikle seg til faktisk å kunne bli et langvarig problem. Da får du gode teknikker som hjelper deg bygge mental styrke.

Alt for mange som har prøvd å overvinne moderat press og stress over tid plutselig kan bli slått helt ut av balanse.

Heldigvis har det vært en meget positiv utvikling i forskjellige metoder for å hjelpe mennesker som står mentalt fast i utmattende tanke- og handlingsmønstre eller sliter med krevende livssituasjon og problemer. Kombinasjonen med NLP gir meget gode og raske resultater.

Så hvilke forskjeller er det mellom terapi og coaching?

Avhengig av dine problem og utfordringer er selvfølgelig utdanning, erfaring og ekspertise meget varierende og viktig.
Vi vet at psykologer har lang utdanning, men jeg som coach har 13 års erfaring med lang terapeut/coachutdanning og i tillegg 25 års praktisk erfaring på alle nivåer i forskjellige virksomheter. Det gir en sjelden sterk erfaringsbase for deg som er i en konfliktsituasjon eller er leder. 

Her er tre grunnleggende forskjeller mellom terapi og coaching:

1. FORTID KONTRA FREMTID
A. Terapi har mer fokus bakover. Mye tid går med til det som har skjedd deg og hvorfor problemer har oppstått og hvordan du kan hanskes med gårsdagens hendelser og dagens psykiske problem. Fokus er på bedre psykisk helse og et meningsfylte liv.
På mange måter er terapeuten mer problemfokusert. Da er situasjonen din virkelig mørk og vanskelig.

B. Coaching er orientert fremover i tid og skal hjelpe deg til å forme din fremtid og ta i bruk dine ressurser og mentale kompetanse på best mulig måte. Fokus ligger på å enten utnytte ditt potensial eller ha det best mulig i livet ditt. Coachen er mer løsningsorientert.

2. ANSVAR OG SAMARBEID
A. Terapi legger mer ansvar på terapeut eller psykolog. Dennes ekspertise er viktig når du er langt nede, slik at du opplever å være i trygge hender. Her vil terapeut eller psykolog ha mesteparten av regi og fremdift.

B. Coachen ser på deg som en mer likeverdig samarbeidspartner. Det inngås en avtale som fordeler ansvar og gir deg firere spillerom for hva du trenger og vil ha. Du er mer delaktig i hvilke typer teknikker som er mest aktuell og emneinnhold i forskjellige samtaler.

3. RESSURSSVAK KONTRA RESSURSSTERK 
A. I terapi starter du med opplevelse av å ikke mestre og føle deg ressurs svak. Du vet ikke helt hvordan du skal komme deg videre og tilbake på hovedsporet igjen. Mye av den første tiden i handler om å oppdage egen ressurser.

B. Et coachingsamarbeid baserer seg på at coachee(kunden) kjenner seg ressurs sterk, men at handlingsmønster, feilaktige strategier og mentale blokkeringer hindrer deg i å lykkes.  Vi lærer deg å stole på og ha selvtillit til egen ressurser. Vi er mest mulig opptatt av å lære deg mentale teknikker og å utvikle effektive handlingsmønstre for livet.

Hva er NLP-coaching?

Her er NLP-coaching en viktig sammensmelting av terapi og coaching. Jeg mottar mange mennesker som i begynnelsen heller mot behovet for terapeutisk behandling, men som vanligvis glir over i coaching fordi de raskt oppdager at våre effektive teknikker og arbeidsform gir umiddelbare resultater. Da blir de oppmerksom på styrken i egne ressurser og blir selvmotiverende.
Som coach arbeider jeg raskt og kortsiktig for å skape resultater, mens mange psykologer har et lengre behandlingsperspektiv.

Hva innebærer det for deg?

Vi kan arbeide med alle typer problemstillinger fra depresjon og angst til å styrke din mulighet for å lykkes i idrett og jobb på høyeste nivå. For å være helt trygg på hva som er mest nyttig for deg har vi en grundig innledende samtale med personlig tilbakemelding, som vil gi deg et godt grunnlag for hva du bør og kan gjøre.
Gjennom mine 14 år som terapeut og coach har jeg et syn på at de aller fleste problemer IKKE nødvendigvis må løses hos en psykolog.

MEN vi er helt tydelig på at vi IKKE påtar oss ansvar for mennesker som synes å ha alvorlig lidelser eller har en krevende diagnose, hvor vi er utrygg på egen kompetanse.

Hva er det aktuelt for meg å velge?


Det er vanskelig å vite hvor du egentlig står og derfor er vår anbefaling å ta en første uforpliktende samtale uansett terapeut eller coach eller psykolog.

Tre eksempler jeg møter i min hverdag kan illustrere dette:

1. Jeg er så deprimert, har indre tankekaos og ser svart på fremtiden

2. Jeg har så enormt press på jobben, er stresset og har mistet all energi.

3. Jeg skal inn i ny jobb og er usikker på hvilke strategier jeg må velge for å lykkes.

Her kan det synes åpenbart at 1 krever terapi og 3 passer typisk for en coach, mens nr 2 er mer uavklart.
Faktum er at mange deprimerte eller stressede mennesker er de mest ressurssterke som har overvurdert seg selv og har en elendig kontrollfunksjon, mens det viser seg at personer som skal inn i en lederjobb kan bære på sår og nedbrytende tanker fra fortiden og en elendig tro på seg selv. En førstesamtale skal fra vår side bidra til å avklare ditt ståsted.

Vi vil at du skal være så trygg som mulig.


Sjekk derfor ut våre 9 råd for deg som vurderer å søke hjelp. HER