Vilkår og betingelser for kursdeltakelse hos oss

VILKÅR OG BETINGELSER ORDINÆRE KURS

Studie/kurs hos NLPnor kurs og coaching
Påmelding til kurs hos NLPnor er bindende ved påmelding når kunden har mottatt ordrebekreftelse pr epost.

Betaling
Vi vil sende deg faktura for innbetaling av kursavgift før oppstart. Kursavgiften skal være innbetalt senest 1 uke før kursoppstart hvis ikke annet er avtalt. 
Hvis en annen person eller instans skal betale ber vi om at dette meddeles oss. Innbetalt beløp refunderes ikke hvis du uten grunn uteblir fra kurset, uavhengig om du ønsker sertifisere deg eller ikke. Det er fullt mulig å la andre benytte seg av plassen, men dette må det gis beskjed om senest dagen før oppstart.

Betalingsutsettelse/forlenget betaling
Betalingsutsettelse kan innvilges for en periode begrenset til kursets lengde når det er tungtveiende grunner. 

Ved sykdom
Vi ønsker selvfølgelig at du skal få mest mulig utbytte av kurset. Ved gyldig legeattest kan du få delta på neste tilsvarende kurs. 

Angrerett
Deltaker har rett til å gå ifra avtalen med undervisning ved å gi melding til Coachteam innen 14 dager etter at kunden har mottatt ordrebekreftelse fra oss.
En slik avbestilling skal skje skriftelig og kan ikke skje etter at selve kurset har startet opp.
Angrefristskjema kan lastets ned HER.

Krav ved sertifisering
Alle våre kurs fordrer 90% oppmøte for å oppnå sertifisering eller kursbevis. Vi er selvfølgelig behjelpelig med nødvendig ekstraundervisning for å ta igjen tapt undervisning. (Mot betaling)
Vi presiserer alle start og sluttidspunkt for hver kursdag- SJEKK dette. Ordnært kurstidspunkt er 9.30 - 17.00.


Forbehold om endringer
Det tas forbehold om mulighet for endringer i fagplan, studieinformasjon, evt trykkfeil og generelle bestemmelser angående gjennomføring. Alle endringer av viiktig karakter forplikter NLPnor å informere om snarest.

NLPnor tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom det ikke er et tilstrekkelig antall påmeldte ved kursoppstart. 
Får vi for lav oppslutning blir du kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan påmeldingen anulleres og du får pengene refundert.

Vilkår og betingelser online kurs