Internasjonal standard på sertifisering

Du kan etter ønske oppnå en internasjonalt godkjent sertifisering som dokumenterer en høy kompetansestandard.

Sertifisering NLP Practitioner og NLP master Practitioner

Hensikten med sertifisering er en mulighet for deg som deltaker til å dokumentere hvor mye du har lært, forstår og har tilegnet deg av NLP og coaching kunnskap og kompetanse, slik at du får anledning til å praktisere NLP på andre arenaer.


Våre sertifiseringer følger internasjonale standarder! (Se nederst)

NLPNOR v/ Wilhelm L. Grimsgaard er utdannet NLP trainer under co creator av NLP Richard Bandler, samt Paul McCenna og LaValle i 2005. Virksomheten er registrert som medlem av the The Society of Neuro Linguistic Programming og alle våre kurs er basert på de krav som stilles som lisensiert trener i NLP.

NLP Practitioner og NLP Master Practitioner er garantert å inneholde de NLP elementer som er satt som krav fra The society of NLP.I tillegg er Wilhelm sertifisert Meta coach ACMC under Michael Hall i 2011

TRINN 1: Sertifisering som NLP Practitioner

1.  del av sertifiseringen består av en skriftlig prøve som er lagt opp etter kravene satt av The Society of NLP.

2. del er en praktisk demonstrasjon hvor deltaker kombinerer en innledende dialog og en selvvalgt teknikk.

Hver deltaker mottar 1 sertifikat som NLP Pactitioner utstedt av NLPnor.

I tillegg kan du søke om å få internasjonalt sertifikat.

Hver deltaker, som velger internasjonal sertifisering, mottar en lisens som gir anledning til å praktisere NLP innenfor de retningslinjer beskrevet i denne. 

TRINN 2: Sertifisering NLP Master Pratitioner

Her mottar hver deltaker 2 sertifikater:

1 sertifikat som NLP Master Practitioner

Sertifisering består av en hjemmeoppgave som dekker gjennomgåtte NLP områder, samt presentasjon av et case.

1 sertifikat som NLP coach (ikke et krav)

TRINN 3: NLP Master - Coaching Practice

Når du har gjennomført 20 timer med godkjent coaching/terapi, deltatt på NLP Master – coaching practice, samt hatt demonstrasjon under utdanningen mottar du sertifikat som NLP coach.

Det forutsettes at en deltaker har hatt ca 90% oppmøte for å få godkjent sertifisering evt kan det tilbys personlig undervisning ved behov.

Ønsker du å delta videre på Coaching Mastery er kravene at du har gjennomført prøver og demonstrasjoner på NLP Practitioner nivå. Har du ambisjoner om å bli Metacoach, så må du sertifisere deg på NLP Master Practitioner nivå.

NLPNOR ER GODKJENT OG REGISTRERT HOS THE SOCIETY OF NLP